رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر نقش و مشارکت مردم و جوامع محلی در اجرای طرح های منابع طبیعی تاکید کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، مهندس خلیل آقایی روز سه شنبه در هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی با اشاره به نقش و مشارکت مردم و جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی به تشریح رویکردهای سازمان جنگل‌ها در حوزه مشارکت پرداخت و در ادامه خواستار هر چه بیشتر ارتباطات با جوامع محلی و بهره‌برداران شد. 
خلیل آقایی مردم را شریک اصلی منابع‌طبیعی دانست و خاطر نشان کرد: منابع‌طبیعی برای رسیدن به اهداف پایدار بدون مشارکت مردم به توفیق دست نمی‌یابد.
در هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت پایدار منابع‌طبیعی منطقه هیرکانی، دستاوردهای پروژه مدیریت چند منظوره جنگل‌های هیرکانی در خصوص افزایش مشارکت مردم محلی در مدیریت جنگل و کمک به زادآوری جنگل‌ها مورد بررسی قرار گرفت. 

در این نشست نمایندگان جوامع محلی پایلوت پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل‌های هیرکانی در استان گلستان با ارائه گزارشی از دستاوردها و فعالیت‌هایشان در راستای توانمندسازی جوامع محلی در روستاها اشاره و خاطرنشان کردند که فعالیت‌ها و اقدامات تعاونی‌ها موجب تغییر نگرش و تغییر رفتار در مردم محلی و حاشیه جنگل شده است.

بر اساس این گزارش، بررسی میزان پیشرفت طرح جایگزین مدیریت جنگل‌های هیرکانی و مقابله با آفات و بیماریهای شمشاد از موضوعات بررسی شده این نشست بود و تأکید شد در اجرای مطالعات تهیه طرح‌ها از ظرفیت‌های دانشگاهی استفاده شود. 

شایان ذکر است در این نشست رییس سازمان جنگل ها از نمایندگان جوامع محلی به خاطر نقش اثرگذارشان تقدیر و به رسم یادبود هدایایی به آنان تقدیم کرد.