رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان با اعلام این خبر اظهار داشت: این کوره‌ توسط جوامع محلی و همیاران طبیعت شناسایی و به نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع رسانی گردید و از آنجا که متخلفان زغال گیری پس از قرار دادن درختان در کوره، محل را ترک کرده بودند، مأموران موفق به شناسایی و دستگیری آنان نشدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آیت حسنی یادآور شد: بر اساس ماده ۴۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶، احداث هر گونه کوره زغال در مجاورت جنگل ممنوع و منوط به دریافت مجوز از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می‌باشد.

حسنی با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و قطع درختان صورت گرفته است  اضافه کرد: همچنین با دستور مقام قضایی، حدود ۷۰۰ کیلوگرم زغال غیرمجاز در قالب ۳۳ گونی از درب مغازه های پل قرح، روستای کلواری و دالوار از توابع بخش فلارد در این شهرستان کشف و جمع آوری گردید.

 گفته وی؛ هم اکنون هشتاد و دو درصد مساحت شهرستان لردگان جزو عرصه های ملی است که حدود پنجاه و دو درصد آن معادل ۱۵۷ هزار هکتار از این سطح را پوشش جنگلی تشکیل می دهد.